Projekty UE

Projekty Unii Europejskiej

JANUSZ KALICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy "JANUSZ KALICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA" dzięki wykorzystaniu wzornictwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Beneficjenta poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych usług na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie kompleksowej strategii wzorniczej – rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność firmy.

Planowane efekty:
Oczekiwane efekty projektu:
1) Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz
wprowadzeniu nowych usług.
2) Lepsza znajomość i dopasowanie oferty do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku.
3) Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
4) Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
5) Zwiększenie rozpoznawalności marki.

Wartość projektu 142 680.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 98 600.00 zł

ADRES

Al. Niepodległości 41
16-070 Choroszcz, k. Białegostoku

GODZINY PRACY

PON-PT: 7:00 - 18:00
SB: 7:00 - 12:00

Znajdź nas na Facebooku !